• Ekologia jest dziecinnie prosta... wystarczą ludzie z wyobraźnią

  • Ekologia jest dziecinnie prosta... wystarczą ludzie z wyobraźnią

img
img
img
img

OFERTA

img

Analiza lokalizacyjna i pozyskanie nieruchomości

img

Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz tytułu prawnego do dysponowania gruntem pod elektrownię

img

Uzyskanie warunków przyłączenia

img

Przeprowadzenie badań wietrzności

img

Uzyskanie decyzji środowiskowej

img

Przeprowadzenie badań geologicznych gruntów

img

Pozyskanie praw do lokalizacji infrastruktury technicznej

img

Projektowanie oraz budowa farm wiatrowych

img

Nadzór nad użytkowaniem turbiny w zakresie serwisu i współpracy z operatorami

img

Due Dilligence oraz doradztwo

MISJA

Eko-Logic jest pionierem w dziedzinie energetyki rozproszonej. Realizuje, wdraża i zarządza proekologicznymi projektami inwestycyjnymi.
Naszym podstawowym celem jest dostarczenie Inwestorowi optymalnych rozwiązań gwarantujących wysoki stopień zwrotu zainwestowanych środków, ciągłość dochodów oraz niewielkie ryzyko inwestycyjne.

WIZJA

Eko-Logic chce aktywnie przyczyniać się do rozwoju rynku energetyki odnawialnej w Polsce poprzez implementację zrównoważonych modeli biznesowych oraz wdrażanie innowacyjnych technologii.