• Ekologia jest dziecinnie prosta... wystarczą ludzie z wyobraźnią

  • Ekologia jest dziecinnie prosta... wystarczą ludzie z wyobraźnią

Inwestycje

Eko-Logic realizuje projekty energetyki wiatrowej w trybie kompleksowym.

Odpowiedzialność za pozyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, certyfikatów i koncesji do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Nadzór w procesie realizacji budowy farmy wiatrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

Testy, rozruch, odbiór techniczny, uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Na życzenie Klienta: nadzór nad użytkowaniem turbiny w zakresie serwisu i współpracy z operatorami

Aspekty technologiczne

img

Nasi inżynierowie to specjaliści działający w branży od 15 lat

img

Zrealizowane i oddane do użytku projekty, o potwierdzonej, wysokiej efektywności wietrznej oraz ekonomicznej

img

Zdolność zrealizowania projektu w relatywnie krótkim okresie (nawet w przeciągu 36 miesięcy od podpisania umowy realizacyjnej)

img

Zdolność do maksymalnie szybkiego przeprowadzenia procedur pozyskiwania decyzji administracyjnych

img

Wpółpraca z największymi i renomowanymi producentami turbin na rynku światowym

Aspekty organizacyjne

img

Zespół inżynierów oraz prawników zapewniający ochronę techniczną i prawną inwestycji

img

Modele ekonomiczne pozwalające precyzyjnie prognozować przepływy pieniężne i rentowność inwestycji

img

Wypracowane metodologie prowadzenia inwestycji pozwalające na minimalne zaangażowanie czasowe Klienta w projekt

img

Doświadczenie w kontaktach z administracją publiczną oraz zarządami spółek energetycznych pozwalające zredukować do minimum ryzyko inwestycyjne